View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit MessageBundle_ro.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class MessageBundle_ro extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.REQUIRED", "Este obligatorie o valoare."},
14   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.REQUIRED_detail", "Trebuie s\u0103 introduce\u0163i o valoare."},
15   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.REQUIRED", "Este necesar\u0103 o selec\u0163ie."},
16   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.REQUIRED_detail", "Trebuie s\u0103 efectua\u0163i cel pu\u0163in o selec\u0163ie."},
17   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectOne.REQUIRED", "Este necesar\u0103 o selec\u0163ie."},
18   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectOne.REQUIRED_detail", "Trebuie s\u0103 efectua\u0163i o selec\u0163ie."},
19   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectOne.REQUIRED", "Este necesar\u0103 o selec\u0163ie de r\u00e2nduri."},
20   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectOne.REQUIRED_detail", "Trebuie s\u0103 selecta\u0163i un r\u00e2nd."},
21   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectMany.REQUIRED", "Este necesar\u0103 o selec\u0163ie de r\u00e2nduri."},
22   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectMany.REQUIRED_detail", "Trebuie s\u0103 selecta\u0163i cel pu\u0163in un r\u00e2nd."},
23   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.UNSUPPORTED_MODEL_TYPE", "Tip de model neacceptat."},
24   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.UNSUPPORTED_MODEL_TYPE_detail", "SelectMany nu accept\u0103 un model de tip {0}."},
25   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.CONVERSION", "Valoarea nu are formatul corect."},
26   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.CONVERSION_detail", "Introduce\u0163i o valoare care s\u0103 corespund\u0103 acestui model: {2}"},
27   {"org.apache.myfaces.trinidad.UPLOAD_FAILURE", "\u00cenc\u0103rcarea fi\u015fierului a e\u015fuat."},
28   {"org.apache.myfaces.trinidad.UPLOAD_FAILURE_detail", "{0}"},
29   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.MAXIMUM_HINT", "Introduce\u0163i un num\u0103r mai mic dec\u00e2t sau egal cu {0}."},
30   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.MINIMUM_HINT", "Introduce\u0163i un num\u0103r mai mare dec\u00e2t sau egal cu {0}."},
31   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.RANGE_HINT", "Introduce\u0163i un num\u0103r \u00eentre {0} \u015fi {1}."},
32   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM_HINT", "Introduce\u0163i {0} sau mai pu\u0163ine caractere."},
33   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM_HINT", "Introduce\u0163i {0} sau mai multe caractere."},
34   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT_HINT", "Introduce\u0163i {0} caractere."},
35   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.RANGE_HINT", "Introduce\u0163i {0} p\u00e2n\u0103 la {1} caractere."},
36   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM_HINT", "Introduce\u0163i o dat\u0103 identic\u0103 sau anterioar\u0103 {0}."},
37   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM_HINT", "Introduce\u0163i o dat\u0103 identic\u0103 sau ulterioar\u0103 {0}."},
38   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.RANGE_HINT", "Introduce\u0163i o dat\u0103 \u00eentre {0} \u015fi {1}."},
39   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY_HINT", "Introduce\u0163i o dat\u0103 a uneia din urm\u0103toarele zile: {0}"},
40   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH_HINT", "Introduce\u0163i o dat\u0103 din una dintre urm\u0103toarele luni: {0}"},
41   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MINIMUM", "Num\u0103rul este prea mic."},
42   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MINIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mare dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
43   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM", "Num\u0103rul este prea mare."},
44   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mic dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
45   {"javax.faces.LongRange", "Num\u0103rul nu este un \u00eentreg."},
46   {"javax.faces.LongRange_detail", "Introduce\u0163i un num\u0103r \u00eentreg."},
47   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.ByteLengthValidator.MAXIMUM", "Valoarea este prea lung\u0103."},
48   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.ByteLengthValidator.MAXIMUM_detail", "Introduce\u0163i o valoare care s\u0103 nu fie mai lung\u0103 de {2} bytes."},
49   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM", "Data este ulterioar\u0103 intervalului valid."},
50   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Data trebuie s\u0103 fie anterioar\u0103 sau identic\u0103 cu {2}."},
51   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM", "Data este anterioar\u0103 intervalului valid."},
52   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM_detail", "Data trebuie s\u0103 fie ulterioar\u0103 sau identic\u0103 cu {2}."},
53   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "Data este \u00een afara intervalului valid."},
54   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Data trebuie s\u0103 fie cuprins\u0103 \u00eentre {2} \u015fi {3}."},
55   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.DAY", "Data nu este valid\u0103."},
56   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.DAY_detail", "Introduce\u0163i una din datele valide."},
57   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH", "Datele din aceast\u0103 lun\u0103 nu sunt valide."},
58   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH_detail", "Introduce\u0163i o dat\u0103 \u00een una dintre urm\u0103toarele luni: {2}"},
59   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY", "Ziua s\u0103pt\u0103m\u00e2nii pentru aceast\u0103 dat\u0103 nu este valid\u0103."},
60   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY_detail", "Introduce\u0163i o dat\u0103 a uneia din urm\u0103toarele zile: {2}"},
61   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MAXIMUM", "Num\u0103rul este prea mare."},
62   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mic dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
63   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MINIMUM", "Num\u0103rul este prea mic."},
64   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MINIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mare dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
65   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "Num\u0103rul este \u00een afara intervalului valid."},
66   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie cuprins \u00eentre {2} \u015fi {3}."},
67   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM", "Sunt prea multe caractere."},
68   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM_detail", "Introduce\u0163i {2} sau mai pu\u0163ine caractere, nu mai multe."},
69   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM", "Exist\u0103 prea pu\u0163ine caractere."},
70   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM_detail", "Introduce\u0163i {2} sau mai multe caractere, nu mai pu\u0163ine."},
71   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.NOT_IN_RANGE", "Num\u0103rul caracterelor este \u00een afara intervalului."},
72   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Introduce\u0163i {2} sau mai multe caractere, maxim {3}."},
73   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT", "Num\u0103rul de caractere este incorect."},
74   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT_detail", "Introduce\u0163i exact {2} caractere."},
75   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM", "Num\u0103rul este prea mare."},
76   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mic dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
77   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MINIMUM", "Num\u0103rul este prea mic."},
78   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MINIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mare dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
79   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "Num\u0103rul este \u00een afara intervalului."},
80   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie cuprins \u00eentre {2} \u015fi {3}."},
81   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RegExpValidator.NO_MATCH", "Formatul este incorect."},
82   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RegExpValidator.NO_MATCH_detail", "Valoarea trebuie s\u0103 corespund\u0103 acestui model: {2}"},
83   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.DATE_HINT", "Exemplu: {0}"},
84   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.TIME_HINT", "Exemplu: {0}"},
85   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.BOTH_HINT", "Format exemplu: {0}"},
86   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.FORMAT_HINT", "Format exemplu: {0}"},
87   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.FORMAT_HINT", "Format exemplu: {0}"},
88   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE", "Data nu este \u00een formatul corect."},
89   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_detail", "Introduce\u0163i o dat\u0103 \u00een acela\u015fi format ca \u00een acest exemplu: {2}"},
90   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_TIME", "Ora nu este \u00een formatul corect."},
91   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_TIME_detail", "Introduce\u0163i o or\u0103 \u00een acela\u015fi format ca \u00een acest exemplu: {2}"},
92   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_BOTH", "Data \u015fi ora nu sunt \u00een formatul corect."},
93   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_BOTH_detail", "Introduce\u0163i o dat\u0103 \u015fi or\u0103 \u00een acela\u015fi format ca \u00een acest exemplu: {2}"},
94   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_INVALID_DATE", "Data sau ora introdus\u0103 nu este valid\u0103."},
95   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_INVALID_DATE_detail", "Introduce\u0163i o dat\u0103 sau o or\u0103 valid\u0103."},
96   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.CONVERT", "Culoarea nu este \u00een formatul corect."},
97   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.CONVERT_detail", "Introduce\u0163i o culoare \u00een acela\u015fi format ca \u00een acest exemplu: {2}."},
98   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.TRANSPARENT", "Transparent"},
99   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.CONVERT", "Num\u0103rul nu este un \u00eentreg."},
100   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.CONVERT_detail", "Introduce\u0163i un num\u0103r \u00eentreg."},
101   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MINIMUM", "Num\u0103rul este prea mic."},
102   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MINIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mare dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
103   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MAXIMUM", "Num\u0103rul este prea mare."},
104   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MAXIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mic dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
105   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.CONVERT", "Num\u0103rul nu este un \u00eentreg."},
106   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.CONVERT_detail", "Introduce\u0163i un num\u0103r \u00eentreg."},
107   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MINIMUM", "Num\u0103rul este prea mic."},
108   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MINIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mare dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
109   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MAXIMUM", "Num\u0103rul este prea mare."},
110   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MAXIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mic dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
111   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PATTERN", "Formatul este incorect."},
112   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PATTERN_detail", "Formatul num\u0103rului trebuie s\u0103 corespund\u0103 acestui model: {2}"},
113   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_NUMBER", "Valoarea nu este un num\u0103r."},
114   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_NUMBER_detail", "Valoarea trebuie s\u0103 fie un num\u0103r."},
115   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_CURRENCY", "Formatul monedei este incorect."},
116   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_CURRENCY_detail", "Introduce\u0163i o moned\u0103 \u00een acela\u015fi format ca \u00een acest exemplu: {2}"},
117   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PERCENT", "Procentajul nu este \u00een formatul corect."},
118   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PERCENT_detail", "Introduce\u0163i un procentaj \u00een acela\u015fi format ca \u00een acest exemplu: {2}"},
119   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.CONVERT", "Num\u0103rul nu este un \u00eentreg."},
120   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.CONVERT_detail", "Introduce\u0163i un num\u0103r \u00eentreg."},
121   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MINIMUM", "Num\u0103rul este prea mic."},
122   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MINIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mare dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
123   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MAXIMUM", "Num\u0103rul este prea mare."},
124   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MAXIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mic dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
125   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.CONVERT", "Num\u0103rul nu este un \u00eentreg."},
126   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.CONVERT_detail", "Introduce\u0163i un num\u0103r \u00eentreg."},
127   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MINIMUM", "Num\u0103rul este prea mic."},
128   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MINIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mare dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
129   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MAXIMUM", "Num\u0103rul este prea mare."},
130   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MAXIMUM_detail", "Num\u0103rul trebuie s\u0103 fie mai mic dec\u00e2t sau egal cu {2}."},
131   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DoubleConverter.CONVERT", "Valoarea nu este un num\u0103r."},
132   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DoubleConverter.CONVERT_detail", "Valoarea trebuie s\u0103 fie un num\u0103r."},
133   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.FloatConverter.CONVERT", "Valoarea nu este un num\u0103r."},
134   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.FloatConverter.CONVERT_detail", "Valoarea trebuie s\u0103 fie un num\u0103r."},
135   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ALERT_FORMAT", "{0} - {1}"},
136   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ALERT_FORMAT_detail", "{0} - {1}"},
137   {"org.apache.myfaces.trinidad.event.FileDownloadActionListener.DOWNLOAD_ERROR", "A survenit o eroare la desc\u0103rcarea fi\u015fierului."},
138   {"org.apache.myfaces.trinidad.event.FileDownloadActionListener.DOWNLOAD_ERROR_detail", "Fi\u015fierul nu a fost desc\u0103rcat sau nu a fost desc\u0103rcat corect."},
139   {"org.apache.myfaces.trinidad.component.core.input.CoreInputFile.INPUT_FILE_ERROR", "A survenit o eroare la \u00eenc\u0103rcarea fi\u015fierului."},
140   {"org.apache.myfaces.trinidad.component.core.input.CoreInputFile.INPUT_FILE_ERROR_detail", "A survenit o eroare de \u00eenc\u0103rcare a fi\u015fierului. Verifica\u0163i datele de \u00eenc\u0103rcare \u015fi numele fi\u015fierului."},
141   };
142  }
143 }