View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit MessageBundle_nl.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class MessageBundle_nl extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.REQUIRED", "Een waarde is vereist."},
14   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.REQUIRED_detail", "U moet een waarde invoeren."},
15   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.REQUIRED", "Een selectie is vereist."},
16   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.REQUIRED_detail", "U moet ten minste \u00e9\u00e9n item selecteren."},
17   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectOne.REQUIRED", "Een selectie is vereist."},
18   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectOne.REQUIRED_detail", "U moet een selectie maken."},
19   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectOne.REQUIRED", "Er moet een rij worden geselecteerd."},
20   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectOne.REQUIRED_detail", "U moet een rij selecteren."},
21   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectMany.REQUIRED", "Er moet een rij worden geselecteerd."},
22   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXTableSelectMany.REQUIRED_detail", "U moet een of meer rijen selecteren."},
23   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.UNSUPPORTED_MODEL_TYPE", "Modeltype wordt niet ondersteund."},
24   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXSelectMany.UNSUPPORTED_MODEL_TYPE_detail", "SelectMany ondersteunt geen model van het type {0}."},
25   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.CONVERSION", "De waarde is niet opgegeven in de juiste notatie."},
26   {"org.apache.myfaces.trinidad.UIXEditableValue.CONVERSION_detail", "Voer een waarde in die overeenstemt met het volgende patroon: {2}."},
27   {"org.apache.myfaces.trinidad.UPLOAD_FAILURE", "Het uploaden van het bestand is mislukt."},
28   {"org.apache.myfaces.trinidad.UPLOAD_FAILURE_detail", "{0}"},
29   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.MAXIMUM_HINT", "Voer een getal in dat kleiner is dan of gelijk is aan {0}."},
30   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.MINIMUM_HINT", "Voer een getal in dat groter is dan of gelijk is aan {0}."},
31   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RangeValidator.RANGE_HINT", "Voer een getal in tussen {0} en {1}."},
32   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM_HINT", "Voer {0} of minder tekens in."},
33   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM_HINT", "Voer {0} of meer tekens in."},
34   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT_HINT", "Voer {0} tekens in."},
35   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.RANGE_HINT", "Voer tussen {0} en {1} tekens in."},
36   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM_HINT", "Voer een datum in op of voor {0}."},
37   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM_HINT", "Voer een datum in op of na {0}."},
38   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.RANGE_HINT", "Voer een datum in tussen {0} en {1}."},
39   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY_HINT", "Voer een datum in die op een van de volgende dagen valt: {0}"},
40   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH_HINT", "Voer een datum in van een van de volgende maanden: {0}."},
41   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MINIMUM", "Het getal is te laag."},
42   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MINIMUM_detail", "Het getal moet groter dan of gelijk aan {2} zijn."},
43   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM", "Het getal is te hoog."},
44   {"javax.faces.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Het getal moet kleiner dan of gelijk aan {2} zijn."},
45   {"javax.faces.LongRange", "Het getal is geen geheel getal."},
46   {"javax.faces.LongRange_detail", "Voer een geheel getal in."},
47   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.ByteLengthValidator.MAXIMUM", "De waarde is te lang."},
48   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.ByteLengthValidator.MAXIMUM_detail", "Voer een waarde in die niet meer dan {2} bytes lang is."},
49   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM", "De datum valt na het geldige bereik."},
50   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MAXIMUM_detail", "De datum moet op of voor {2} vallen."},
51   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM", "De datum valt v\u00f3\u00f3r het geldige bereik."},
52   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.MINIMUM_detail", "De datum moet op of na {2} vallen."},
53   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "De datum valt buiten het geldige bereik."},
54   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateTimeRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "De datum moet een waarde tussen {2} en {3} zijn."},
55   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.DAY", "De datum is ongeldig."},
56   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.DAY_detail", "Voer een van de geldige datums in."},
57   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH", "Datums in deze maand zijn niet geldig."},
58   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.MONTH_detail", "Voer een datum in van een van de volgende maanden: {2}."},
59   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY", "De dag van de week is niet geldig voor deze datum."},
60   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DateRestrictionValidator.WEEKDAY_detail", "Voer een datum in die op een van de volgende dagen valt: {2}"},
61   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MAXIMUM", "Het getal is te hoog."},
62   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Het getal moet kleiner dan of gelijk aan {2} zijn."},
63   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MINIMUM", "Het getal is te laag."},
64   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.MINIMUM_detail", "Het getal moet groter dan of gelijk aan {2} zijn."},
65   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "Het getal ligt buiten het geldige bereik."},
66   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.DoubleRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Het getal moet een waarde tussen {2} en {3} zijn."},
67   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM", "Er zijn te veel tekens."},
68   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MAXIMUM_detail", "Voer {2} of minder tekens in, niet meer."},
69   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM", "Er zijn te weinig tekens."},
70   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.MINIMUM_detail", "Voer {2} of meer tekens in, niet minder."},
71   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.NOT_IN_RANGE", "Het aantal tekens valt buiten het bereik."},
72   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Voer {2} of meer tekens in, tot maximaal {3}.."},
73   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT", "Het aantal tekens is onjuist."},
74   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LengthValidator.EXACT_detail", "Voer exact {2} tekens in."},
75   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM", "Het getal is te hoog."},
76   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MAXIMUM_detail", "Het getal moet kleiner dan of gelijk aan {2} zijn."},
77   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MINIMUM", "Het getal is te laag."},
78   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.MINIMUM_detail", "Het getal moet groter dan of gelijk aan {2} zijn."},
79   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.NOT_IN_RANGE", "De getal valt buiten het bereik."},
80   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.LongRangeValidator.NOT_IN_RANGE_detail", "Het getal moet een waarde tussen {2} en {3} zijn."},
81   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RegExpValidator.NO_MATCH", "De notatie is onjuist."},
82   {"org.apache.myfaces.trinidad.validator.RegExpValidator.NO_MATCH_detail", "De waarde moet overeenstemmen met het volgende patroon: {2}."},
83   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.DATE_HINT", "Voorbeeld: {0}"},
84   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.TIME_HINT", "Voorbeeld: {0}"},
85   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.BOTH_HINT", "Voorbeeldnotatie: {0}"},
86   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.FORMAT_HINT", "Voorbeeldnotatie: {0}"},
87   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.FORMAT_HINT", "Voorbeeldnotatie: {0}"},
88   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE", "De datum is niet opgegeven in de juiste notatie."},
89   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_detail", "Voer een datum in in dezelfde notatie als dit voorbeeld: {2}."},
90   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_TIME", "De tijd is niet opgegeven in de juiste notatie."},
91   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_TIME_detail", "Voer een tijd in in dezelfde notatie als dit voorbeeld: {2}."},
92   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_BOTH", "Datum en tijd zijn niet opgegeven in de juiste notatie."},
93   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_BOTH_detail", "Voer een datum en tijd in in dezelfde notatie als dit voorbeeld: {2}."},
94   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_INVALID_DATE", "De ingevoerde datum of tijd is ongeldig."},
95   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DateTimeConverter.CONVERT_DATE_INVALID_DATE_detail", "Voer een geldige datum of tijd in."},
96   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.CONVERT", "De kleur is niet opgegeven in de juiste notatie."},
97   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.CONVERT_detail", "Voer een kleur in in dezelfde notatie als dit voorbeeld: {2}."},
98   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ColorConverter.TRANSPARENT", "Transparant"},
99   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.CONVERT", "Het getal is geen geheel getal."},
100   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.CONVERT_detail", "Voer een geheel getal in."},
101   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MINIMUM", "Het getal is te laag."},
102   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MINIMUM_detail", "Het getal moet groter dan of gelijk aan {2} zijn."},
103   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MAXIMUM", "Het getal is te hoog."},
104   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.IntegerConverter.MAXIMUM_detail", "Het getal moet kleiner dan of gelijk aan {2} zijn."},
105   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.CONVERT", "Het getal is geen geheel getal."},
106   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.CONVERT_detail", "Voer een geheel getal in."},
107   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MINIMUM", "Het getal is te laag."},
108   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MINIMUM_detail", "Het getal moet groter dan of gelijk aan {2} zijn."},
109   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MAXIMUM", "Het getal is te hoog."},
110   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.LongConverter.MAXIMUM_detail", "Het getal moet kleiner dan of gelijk aan {2} zijn."},
111   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PATTERN", "De notatie is onjuist."},
112   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PATTERN_detail", "De notatie van het getal moet overeenstemmen met het volgende patroon: {2}."},
113   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_NUMBER", "De waarde is geen getal."},
114   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_NUMBER_detail", "De waarde moet een getal zijn."},
115   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_CURRENCY", "De notatie van de valuta is onjuist."},
116   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_CURRENCY_detail", "Voer een valuta in in dezelfde notatie als dit voorbeeld: {2}."},
117   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PERCENT", "Het percentage is niet opgegeven in de juiste notatie."},
118   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.NumberConverter.CONVERT_PERCENT_detail", "Voer een percentage in in dezelfde notatie als dit voorbeeld: {2}."},
119   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.CONVERT", "Het getal is geen geheel getal."},
120   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.CONVERT_detail", "Voer een geheel getal in."},
121   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MINIMUM", "Het getal is te laag."},
122   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MINIMUM_detail", "Het getal moet groter dan of gelijk aan {2} zijn."},
123   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MAXIMUM", "Het getal is te hoog."},
124   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ShortConverter.MAXIMUM_detail", "Het getal moet kleiner dan of gelijk aan {2} zijn."},
125   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.CONVERT", "Het getal is geen geheel getal."},
126   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.CONVERT_detail", "Voer een geheel getal in."},
127   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MINIMUM", "Het getal is te laag."},
128   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MINIMUM_detail", "Het getal moet groter dan of gelijk aan {2} zijn."},
129   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MAXIMUM", "Het getal is te hoog."},
130   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ByteConverter.MAXIMUM_detail", "Het getal moet kleiner dan of gelijk aan {2} zijn."},
131   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DoubleConverter.CONVERT", "De waarde is geen getal."},
132   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.DoubleConverter.CONVERT_detail", "De waarde moet een getal zijn."},
133   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.FloatConverter.CONVERT", "De waarde is geen getal."},
134   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.FloatConverter.CONVERT_detail", "De waarde moet een getal zijn."},
135   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ALERT_FORMAT", "{0} - {1}"},
136   {"org.apache.myfaces.trinidad.convert.ALERT_FORMAT_detail", "{0} - {1}"},
137   {"org.apache.myfaces.trinidad.event.FileDownloadActionListener.DOWNLOAD_ERROR", "Er is een fout opgetreden tijdens het downloaden van het bestand."},
138   {"org.apache.myfaces.trinidad.event.FileDownloadActionListener.DOWNLOAD_ERROR_detail", "Het bestand is niet gedownload of is niet correct gedownload."},
139   {"org.apache.myfaces.trinidad.component.core.input.CoreInputFile.INPUT_FILE_ERROR", "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand."},
140   {"org.apache.myfaces.trinidad.component.core.input.CoreInputFile.INPUT_FILE_ERROR_detail", "Er is een fout opgetreden bij het uploaden van het bestand. Controleer de uploadgegevens en de bestandsnaam."},
141   };
142  }
143 }