View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit LoggerBundle_fi.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class LoggerBundle_fi extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"CANNOT_FIND_FACESBEAN", "FacesBean-luokkaa {0} ei l\u00f6ydy"},
14   {"CANNOT_CREATE_FACESBEAN_INSTANCE", "FacesBean-luokan {0} instanssia ei voi luoda"},
15   {"NO_FACES_BEAN_PROPERTIES_FILES_LOCATED", "faces-bean.properties-tiedostoa ei l\u00f6ydy"},
16   {"CANNOT_LOAD_URL", "URL-osoitetta {0} ei voi ladata"},
17   {"ERR_CREATE_NEW_COMPONENT_INSTANCE", "Virhe uuden komponentti-instanssin luonnissa kohteelle {0}"},
18   {"CONVERSION_CLASS_TYPE", "Muuntoluokan {0} tyyppi ei ole {1}"},
19   {"UNABLE_INSTANTIATE_CONVERTERCLASS", "converterClass-luokan instanssia ei voi luoda: {0}"},
20   {"SAVED_CHILD_COUNT_NOT_MATCH", "Tallennettu alitasojen m\u00e4\u00e4r\u00e4 ei vastaa nykyist\u00e4 m\u00e4\u00e4r\u00e4\u00e4 (oli {0}, on nyt {1})"},
21   {"FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE", "Joidenkin kohteen {0} tahojen tila puuttuu, eik\u00e4 sit\u00e4 palauteta."},
22   {"DISCARDING_SAVED_STATE", "Tallennettu tahon tila sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 tilan taholle {0}, jota ei ole palautetussa puussa. Tila hyl\u00e4t\u00e4\u00e4n."},
23   {"SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE", "Tallennettu tila sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 tilap\u00e4isen komponentin tilan: {0}"},
24   {"CANNOT_FIND_ROWKEY", "rowKey-avainta ei l\u00f6ydy clientRowKey-avaimelle:{0}"},
25   {"NO_INITIAL_STAMP_STATE", "currencyKey-avaimelle {0}, currencyKeyForInitialStampState-tilalle {1} ja stampId-tunnukselle {2} ei ole alkuper\u00e4ist\u00e4 leimatilaa"},
26   {"CANNOT_FIND_RENDERER", "Muodostusohjelmaa ei l\u00f6ydy kohteelle {0}. rendererType = {1}"},
27   {"CANNOT_LOAD_TYPE_PROPERTIES", "Tyyppiominaisuuksia ei voi ladata"},
28   {"CANNOT_GET_RESOURCE_KEY", "Resurssiavainta {0} ei voi hakea olemuksesta {1}"},
29   {"TRYING_ATTACH_RENDERERINGCONTEXT", "RenderingContext yritettiin liitt\u00e4\u00e4 s\u00e4ikeeseen, jolla oli jo sellainen."},
30   {"NO_REQUESTCONTEXT_TWO_DIGIT_YEAR_START_DEFAULT", "RequestContext-kohdetta ei l\u00f6ydy. two-digit-year-start-oletusarvoa k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n"},
31   {"NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT", "RequestContext-kohdetta ei l\u00f6ydy. Aikavy\u00f6hykkeen oletusarvoa k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n."},
32   {"FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT", "DecimalFormat-arvoa ei saatu tyypille {0}. Desimaalierotin, numeroryhmien erotin ja valuuttatunnus valitaan alueen {1} oletusarvojen mukaan"},
33   {"NULL_REQUESTCONTEXT", "RequestContext on tyhj\u00e4: desimaalierotin, numeroryhmien erotin ja valuuttatunnus valitaan alueen oletusarvojen mukaan"},
34   {"NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE", "RequestContext on tyhj\u00e4. Valuuttatunnusta ei voi hakea"},
35   {"NUMBER_NOT_DECIMALFORMAT_IGNORE_CURRENCY", "Numeromuoto ei ole DecimalFormat-instanssi: valuuttatiedot ohitetaan muotoilun aikana."},
36   {"COLLECTIONMODEL_SET_NULL", "M\u00e4\u00e4ritetty CollectionModel-arvo oli tyhj\u00e4"},
37   {"INVALID_ROWKEY", "Virheellinen rowkey-avain {0}, tyyppi {1}"},
38   {"NULL_VIEWID", "ViewIdPropertyMenuModel-kohteen viewId-ominaisuus on tyhj\u00e4. viewId-ominaisuutta tarvitaan kohdistuksen rowKey-avaimen hakuun."},
39   {"INVALID_EL_EXPRESSION", "EL-lauseke {0} on virheellinen tai palautti virheellisen arvon"},
40   {"OPEN_URI_EXCEPTION", "Poikkeus URI-osoitteen {0} avauksessa"},
41   {"ERR_CREATE_MENU_MODEL", "Poikkeus valikkomallin {0} luonnissa"},
42   {"RESOURCE_NOT_FOUND", "Polun {1} resurssia {0} ei l\u00f6ydy"},
43   {"UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA", "Kuvatietoja ei voi hakea kuvakkeelle, jonka tyyppi on {0}. K\u00e4yt\u00e4 ContextImageIcon-tyyppi\u00e4."},
44   {"ERR_PARSING_URL", "J\u00e4sennysvirhe: {0}"},
45   {"ERR_LOADING_RESROUCE", "Virhe resurssin {0} latauksessa"},
46   {"RESOURCE_NAME_NOT_PORTABLE", "Resurssin nimen \"{0}\" alussa on vinoviiva, jota ei voi siirt\u00e4\u00e4."},
47   {"UNABLE_LOAD_MESSAGE_BUNDLE", "nippua {0} ei voi ladata"},
48   {"UNABLE_LOAD_FACES_BUNDLE", "faces-nippua {0} ei voi ladata"},
49   {"RESOURCESERVLET_UNABLE_FIND_RESOURCELOADER", "ResourceLoader-kohdetta ei l\u00f6ydy ResourceServlet-kohteelle servlet-polusta {0}. Syy: resurssia {1} ei l\u00f6ydy"},
50   {"RESOURCESERVLET_IN_DEBUG_MODE", "Trinidad ResourceServlet -sovellus on k\u00e4ynniss\u00e4 virheenetsint\u00e4tilassa. Ei saa k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 tuotantoymp\u00e4rist\u00f6ss\u00e4. Katso parametri {0} /WEB-INF/web.xml-tiedostossa"},
51   {"CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER", "Kontekstin luokkalataajaa ei l\u00f6ydy."},
52   {"CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY", "Kohdetta {0} ei voi muuntaa muotoon int[]"},
53   {"CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE", "Arvoa {0} ei voi j\u00e4sent\u00e4\u00e4 p\u00e4iv\u00e4m\u00e4\u00e4r\u00e4ksi k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 mallia vvvv-KK-pp. Ohitetaan."},
54   {"NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND", "<tr:componentRef>-p\u00e4\u00e4tasoa ei l\u00f6ydy."},
55   {"EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE", "showDetail-kohteelle toimitettu tapahtuma {0} oli jo paljastustilassa."},
56   {"NAME_ALREADY_REGISTERED", "Nimi \"{0}\" on jo rekister\u00f6ity."},
57   {"INDEX_ALREADY_REGISTERED", "Indeksi {0} on jo rekister\u00f6ity."},
58   {"TYPE_ALREADY_LOCKED", "Tyyppi on jo lukittu"},
59   {"CANNOT_FIND_PROPERTY", "Ominaisuutta {0} ei voi sitoa."},
60   {">KEY_CANNOT_BE_USED_FOR_LISTS", "Avainta {0} ei voi k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 listoissa"},
61   {"KEY_IS_LIST_KEY", "Avain {0} on lista-avain"},
62   {"DEFAULT_VALUE_IS_NOT_ASSIGNED_TO_TYPE", "Oletusarvoa {0} ei voi m\u00e4\u00e4ritt\u00e4\u00e4 tyypille {1}"},
63   {"CAPABILITY_MASK_NOT_UNDERSTOOD", "Ominaisuusmaskia {0} ei ymm\u00e4rretty"},
64   {"INVALID_INDEX", "Virheellinen indeksi"},
65   {"ATTEMPT_ADD_CHILD_WITH_DUPLICATE_ID", "Muutoshallintaohjelma ei onnistunut k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4\u00e4n AddChildComponentChange-kohdetta, koska samalla tunnuksella on jo olemassa alikomponentti. {0}"},
66   {"NO_NODE_SPECIFIED", "Solmua ei ole m\u00e4\u00e4ritetty"},
67   {"DONT_PERSIST_STAMPED_COMPONENT_INSIDE_ITERATOR", "Iteroijan sis\u00e4lt\u00e4m\u00e4\u00e4 leimattua komponenttia ei pit\u00e4isi tehd\u00e4 pysyv\u00e4ksi."},
68   {"COMPONENT_REQUIRED", "Komponentti tarvitaan"},
69   {"DOCUMENTFRAGMENT_REQUIRED", "DocumentFragment tarvitaan"},
70   {"CANNOT_CONSTRUCT_ATTRIBUTECHANGE_WITH_NULL_NAME", "AttributeChange-kohdetta ei voi muodostaa tyhj\u00e4ll\u00e4 m\u00e4\u00e4ritteen nimell\u00e4."},
71   {"CANNOT_ADD_CHANGE_WITH_FACECONTEXT_OR_UICOMPONENT_OR_NULL", "Muutosta ei voi lis\u00e4t\u00e4, kun FacesContext, UIComponent tai Change on tyhj\u00e4."},
72   {"CANNOT_CONSTRUCT_CHANGECOMPONENTPROXY_WITH_NULL_UICOMPONENT", "ChangeComponentProxy-kohdetta ei voi muodostaa tyhj\u00e4ll\u00e4 UIComponent-arvolla."},
73   {"TARGET_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "Kohteen luokkanimi on m\u00e4\u00e4ritett\u00e4v\u00e4"},
74   {"CONVERTER_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "Muunto-ohjelman luokka on m\u00e4\u00e4ritett\u00e4v\u00e4"},
75   {"PARENT_CANNOT_BE_NULL", "P\u00e4\u00e4taso ei saa olla tyhj\u00e4"},
76   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVECHILDCHANGE_WITH_NULL_ID", "RemoveChildChange-kohdetta ei voi muodostaa tyhj\u00e4ll\u00e4 alitason tunnuksella."},
77   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVEFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME", "RemoveFacetChange-kohdetta ei voi muodostaa tyhj\u00e4ll\u00e4 facetName-arvolla."},
78   {"CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID", "ReorderChange-kohdetta ei voi muodostaa tyhjill\u00e4 alitason tunnuksilla."},
79   {"IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL", "Tunnisteen tyyppi ei voi olla null tai tyhj\u00e4 merkkijono."},
80   {"CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT", "AddFacetChange-kohdetta ei voi muodostaa, kun facetName tai facetComponent on tyhj\u00e4."},
81   {"FACET_NAME_MUST_SPECIFIED", "Tahon nimi on m\u00e4\u00e4ritett\u00e4v\u00e4"},
82   {"FACET_ALREADY_PRESENT", "Muutoshallintaohjelma ei onnistunut k\u00e4ytt\u00e4m\u00e4\u00e4n SetFacetChildComponentChange-kohdetta, koska samalla nimell\u00e4 on jo olemassa taho. {0}"},
83   {"MOVABLE_CHILD_REQUIRED", "Siirrett\u00e4v\u00e4 alitason komponentti on pakollinen."},
84   {"DESTINATION_CONTAINER_REQUIRED", "Kohdes\u00e4il\u00f6komponentti on pakollinen."},
85   {"MOVE_PARTICIPANTS_WITHOUT_ID", "V\u00e4hint\u00e4\u00e4n yhdell\u00e4 MoveChildComponentChange-toimessa k\u00e4sitelt\u00e4v\u00e4ll\u00e4 komponentilla ei ole tunnusta."},
86   {"COMMON_PARENT_NOT_FOUND", "Yhteist\u00e4 p\u00e4\u00e4tasoa ei l\u00f6ydy siirrett\u00e4v\u00e4lle alitason kohteelle ja kohdes\u00e4il\u00f6lle: {0}."},
87   {"MOVABLE_CHILD_NOT_FOUND", "Siirrett\u00e4v\u00e4\u00e4 alitason kohdetta ei l\u00f6ydy: {0}."},
88   {"DESTINATION_CONTAINER_NOT_FOUND", "Kohdes\u00e4il\u00f6\u00e4 ei l\u00f6ydy: {0}."},
89   {"MOVABLE_CHILD_SAME_ID_FOUND", "Kohdes\u00e4il\u00f6st\u00e4 l\u00f6ytyi toinen komponentti, jolla on sama tunnus. Siirtotoiminto keskeytettiin: {0}."},
90   {"INSERT_BEFORE_NOT_FOUND", "Komponenttia tai solmua, jonka edelle kohde lis\u00e4t\u00e4\u00e4n, ei l\u00f6ydy: {0}."},
91   {"INDEX_SIZE", "Indeksi on {0}, koko on {1}"},
92   {"BAD_PHASEID", "Virheellinen PhaseId:{0}"},
93   {"ILLEGAL_ID", "Virheellinen tunnus: {0}"},
94   {"WRAPPEDEVENT", "wrappedEvent"},
95   {"RENDERINGCONTEXT_ALREADY_RELEASED_OR_NEVER_ATTACHED", "RenderingContext oli jo vapautettu, tai sit\u00e4 ei ollut koskaan liitetty."},
96   {"TRY_RELEASING_DIFFERENT_RENDERINGCONTEXT", "Yritet\u00e4\u00e4n vapauttaa RenderingContext, joka on eri kuin nykyinen konteksti."},
97   {"RELEASE_DIFFERENT_REQUESTCONTEXT_THAN_CURRENT_ONE", "Yritet\u00e4\u00e4n vapauttaa RequestContext, joka on eri kuin nykyinen konteksti."},
98   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABLE_FOR_CLASS_LOADER", "Factory-kohde on jo t\u00e4m\u00e4n luokkalataajan k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4"},
99   {"NULL_FACESCONTEXT_OR_UICOMPONENT", "FacesContext tai UIComponent on tyhj\u00e4"},
100   {"PATTERN_MUST_HAVE_VALUE", "Mallien on sis\u00e4llett\u00e4v\u00e4 ainakin yksi arvo, eiv\u00e4tk\u00e4 ne voi olla tyhji\u00e4"},
101   {"CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_COLOR", "M\u00e4\u00e4ritetty\u00e4 objektia ei voi muotoilla v\u00e4riksi"},
102   {"INVALID_ATTRIBUTE_NAME", "Virheellinen m\u00e4\u00e4ritteen nimi {0}"},
103   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE_IT_IS", "Arvon {0} tyyppi ei ole java.util.Date, vaan {1}"},
104   {"INVALID_DATE_STYLE", "Virheellinen p\u00e4iv\u00e4m\u00e4\u00e4r\u00e4tyyli {0}"},
105   {"INVALID_TIME_STYLE", "Virheellinen aikatyyli {0}"},
106   {"INVALID_TYPE", "Virheellinen tyyppi {0}"},
107   {"ILLEGAL_MESSAGE_ID", "Virheellinen sanomatunnuksen odottamaton arvo {0}"},
108   {"ILLEGAL_ATTRIBUTE_TYPE_VALUE", "Virheellinen type-m\u00e4\u00e4ritteen odottamaton arvo {0}"},
109   {"EITHER_PATTERN_OR_TYPE_MUST_SPECIFIED", "pattern tai type on m\u00e4\u00e4ritett\u00e4v\u00e4"},
110   {"VALUE_NOT_JAVA_LANG_NUMBER_TYPE", "value-m\u00e4\u00e4ritteen tyyppi ei ole java.lang.Number"},
111   {"NOT_VALID_TYPE", "{0} ei ole sallittu tyyppi"},
112   {"ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER", "Virheellinen mallin merkki {0}"},
113   {"LOGGER_REQUIRED", "Lokiinkirjausohjelma tarvitaan"},
114   {"LOGGER_NAME_REQUIRED", "Lokiinkirjausohjelman nimi tarvitaan"},
115   {"CLASS_REQUIRED", "Luokka tarvitaan"},
116   {"PACKAGE_REQUIRED", "Paketti tarvitaan"},
117   {"NULL_ROWDATA", "rowData on tyhj\u00e4"},
118   {"CANNOT_EXIT_ROOT_CONTAINER", "Juuris\u00e4il\u00f6st\u00e4 ei voi poistua"},
119   {"SETTING_ILLEGAL_VALUE", "Virheellinen arvo asetetaan -arvon on oltava v\u00e4hint\u00e4\u00e4n -1 ja enint\u00e4\u00e4n enimm\u00e4isarvo"},
120   {"CANNOT_CONVERT_INTO_MENUMODEL", "Kohdetta {0} ei voi muuntaa MenuModel-kohteeksi"},
121   {"NULL_ROWKEY", "rowKey on tyhj\u00e4"},
122   {"NO_PATH_ELEMENT_TO_POP", "Pinosta poistettavaa Path-elementti\u00e4 ei ole"},
123   {"CANNOT_CLONE", "Kloonausta ei voi suorittaa"},
124   {"NO_ELEMENT_TO_REMOVE", "Poistettavaa elementti\u00e4 ei ole"},
125   {"NULL_PROPERTY", "ominaisuus on tyhj\u00e4"},
126   {"NO_MENUCONTENTHANDLER_REGISTERED", "MenuContentHandler-kohdetta ei ole rekister\u00f6ity."},
127   {"NO_RENDERINGCONTEXT", "Ei RenderingContext-kontekstia"},
128   {"RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH", "Resurssipolun vakiolausekkeen {0} alussa ei ole vinoviivaa"},
129   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER", "Factory-kohde on jo t\u00e4m\u00e4n luokkalataajan k\u00e4ytett\u00e4viss\u00e4"},
130   {"BYTE_ARRAY_CANNOT_BE_NULL", "byte[] ei voi olla tyhj\u00e4"},
131   {"ACTUAL_LENGTH_OFFSET", "Todellinen pituus:{0} siirtym\u00e4:{1} pituus:{2}"},
132   {"FASTMESSAGEFORMAT_ONLY_SUPPORT_NUMERIC_ARGUMENTS", "FastMessageFormat tukee vain numeerisia argumentteja"},
133   {"END_OF_PATTERN_NOT_FOUND", "Mallin loppua ei l\u00f6ydy"},
134   {"FASTMESSAGEFORMAT_FIND_EMPTY_ARGUMENT", "FastMessageFormat: l\u00f6ydettiin tyhj\u00e4 argumentti - {}"},
135   {"BUNDLE_NOT_FOUND", "nippua ei l\u00f6ydy"},
136   {"NULL_RESOURCEID", "resourceId on tyhj\u00e4"},
137   {"CANNOT_FIND_DEFAULT_FACESMESSAGE", "Oletusarvoista FacesMessage.FACES_MESSAGES-kohdetta ei l\u00f6ydy"},
138   {"NULL_FACESCONTEXT", "FacesContext on tyhj\u00e4"},
139   {"CUSTOM_MESSAGE_SHOULD_BE_VALUEBINDING_OR_STRING_TYPE", "r\u00e4\u00e4t\u00e4l\u00f6idyn sanoman tyypin pit\u00e4isi olla ValueBinding tai String"},
140   {"PROVIDER_NOT_RETURN_IMPLEMENTING_OBJECT", "Toimittaja {0} ei palauttanut objektia, joka toteuttaa kohteen {1}"},
141   {"OBTAIN_NULL_RENDERKIT_WHILE_GETTING_SERVICE", "FacesContext.getRenderKit() palautti tyhj\u00e4n arvon, kun palvelua {0} haettiin. Tarkista kokoonpano."},
142   {"ENCODING_NOT_SUPPORTED_BY_JVM", "JVM ei tue koodausta {0}"},
143   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE", "value-m\u00e4\u00e4ritteen tyyppi ei ole java.util.Date"},
144   {"NULL_REGEXP_PATTERN", "Vakiolausekkeen malli on tyhj\u00e4"},
145   {"VIEW_TAG_NOT_PRESENT", "<f:view> ei sis\u00e4ltynyt t\u00e4h\u00e4n sivuun. Tunniste {0} havaittiin ilman <f:view>-tunnisteen k\u00e4sittely\u00e4."},
146   {"RESOURCE_PATH_OUTSIDE_ROOT", "Resurssipolku {0} sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 merkit \"..\", joten se osoittaa juurihakemiston ulkopuolelle ja muodostaa turvallisuusriskin. Polku ohitetaan."},
147   {"RESOURCE_PATH_DOTS", "Resurssipolku {0} sis\u00e4lt\u00e4\u00e4 merkit \"..\". Selaimet tulkitsevat merkit, joten polku on ep\u00e4ilytt\u00e4v\u00e4."},
148   {"DEPRECATED_RELATIVE_ID_SYNTAX", "Komponenttia, jolla on scopedId-tunnus {0}, ei l\u00f6ydy kohteesta {1} tuetulla syntaksilla. Komponentti l\u00f6ydettiin vanhentuneella syntaksilla. K\u00e4yt\u00e4 tuettua syntaksia."},
149   {"UNSERIALIZABLE_VALUE", "Arvoa ei voi sarjoittaa: {0}"},
150   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE", "Ei voi sarjoittaa arvoa {0} avaimelle {1} s\u00e4il\u00f6ss\u00e4 {2}"},
151   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE_NO_CONTAINER", "Ei voi sarjoittaa arvoa {0} avaimelle {1}"},
152   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_VALUE", "Arvon {0} sarjoitus ominaisuusavaimelle {1} s\u00e4il\u00f6ss\u00e4 {2} ep\u00e4onnistui"},
153   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_KEY", "Avaimen {0} sarjoitus s\u00e4il\u00f6ss\u00e4 {1} ep\u00e4onnistui"},
154   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_KEY", "Ei voi sarjoittaa avainta {0} s\u00e4il\u00f6ss\u00e4 {1}"},
155   {"COMPONENT_SAVED_STATE_FAILED", "Komponentin {0} tilan tallennus ep\u00e4onnistui"},
156   {"COMPONENT_CHILDREN_SAVED_STATE_FAILED", "Komponentin {0} alitason komponenttien tilan tallennus ep\u00e4onnistui"},
157   {"COMPONENT_TREE_SERIALIZATION_FAILED", "Komponenttipuun tilan sarjoitus ep\u00e4onnistui"},
158   {"UNABLE_TO_SET_RENDER_PARAMETERS", "Portlet-muokkausparametreja ei voi m\u00e4\u00e4ritt\u00e4\u00e4 virheellisen heijastuksen vuoksi"},
159   {"COMPARETO_TYPE_MISMATCH", "\"{0}\":n tyyppi est\u00e4\u00e4 sen vertaamisen \"{1}\":een."},
160   {"ZIP_STATE_FAILED", "Sivun tilan zip-pakkaus ep\u00e4onnistui. Tilan voi zip-pakata vain, jos tila on sarjoitettu. Sivun tilan pakkaus ep\u00e4onnistuukin usein siksi, ettei tilaa ole sarjoitettu. Voit poistaa zip-pakkauksen k\u00e4yt\u00f6st\u00e4 m\u00e4\u00e4ritt\u00e4m\u00e4ll\u00e4 ominaisuuden org.apache.myfaces.trinidad.COMPRESS_VIEW_STATE arvoksi ep\u00e4tosi. J\u00e4rjestelm\u00e4ominaisuuden org.apache.myfaces.trinidad.CHECK_STATE_SERIALIZATION ohjeissa on lis\u00e4tietoja sarjoituksen testaamisesta."},
161   {"UNZIP_STATE_FAILED", "Sivun tilan zip-pakkauksen purku ep\u00e4onnistui."},
162   {"INVALID_CALL_TO_GETCLIENTID", "GetClientId:t\u00e4 ei pit\u00e4isi kutsua, kun n\u00e4kym\u00e4\u00e4 muodostutaan. Komponentin tunnus: {0}"},
163   {"ROWKEY_NOT_RESET", "Rivitunnusta ei ehk\u00e4 ole palautettu oikein pyynn\u00f6n lopussa. Komponentin tunnus: {0} ViewId: {1}"},
164   };
165  }
166 }