View Javadoc

1  // Do not edit this file!
2  // This file has been automatically generated.
3  // Edit LoggerBundle_da.xrts and run the XRTSMakeBundle tool instead.
4  // 
5  package org.apache.myfaces.trinidad.resource;
6  
7  import java.util.ListResourceBundle;
8  
9  public class LoggerBundle_da extends ListResourceBundle {
10  @Override
11  public Object[][] getContents() {
12   return new Object[][] {
13   {"CANNOT_FIND_FACESBEAN", "Kunne ikke finde FacesBean-klassen {0}"},
14   {"CANNOT_CREATE_FACESBEAN_INSTANCE", "Kunne ikke oprette instans af FacesBean {0}"},
15   {"NO_FACES_BEAN_PROPERTIES_FILES_LOCATED", "Ingen faces-bean.properties-filer blev fundet"},
16   {"CANNOT_LOAD_URL", "Kunne ikke indl\u00e6se {0}"},
17   {"ERR_CREATE_NEW_COMPONENT_INSTANCE", "Fejl under fors\u00f8g p\u00e5 at oprette ny komponentinstans for {0}"},
18   {"CONVERSION_CLASS_TYPE", "Konverteringsklassen: {0} er ikke af typen {1}"},
19   {"UNABLE_INSTANTIATE_CONVERTERCLASS", "Kan ikke instantiere converterClass: {0}"},
20   {"SAVED_CHILD_COUNT_NOT_MATCH", "Gemt antal underordnede matcher ikke aktuelt antal (var {0}, nu {1})"},
21   {"FACETS_STATE_MISSING_WILLNOT_RESTORE", "Tilstand for nogle facetter af {0} mangler og gendannes ikke."},
22   {"DISCARDING_SAVED_STATE", "Gemt facettilstand inkluderer tilstand for facetten \"{0}\", som ikke er til stede i gendannet tr\u00e6. Kasserer denne tilstand."},
23   {"SAVED_STATE_INCLUDE_TRANSIENT_COMPONENT_STATE", "Gemt tilstand inkluderer tilstand for en midlertidig komponent: {0}"},
24   {"CANNOT_FIND_ROWKEY", "Kunne ikke finde rowKey for clientRowKey: {0}"},
25   {"NO_INITIAL_STAMP_STATE", "Der var ingen startstempeltilstand for currencyKey: {0} og currencyKeyForInitialStampState: {1} og stampId: {2}"},
26   {"CANNOT_FIND_RENDERER", "Kunne ikke finde gengiver for {0} rendererType = {1}"},
27   {"CANNOT_LOAD_TYPE_PROPERTIES", "Kunne ikke indl\u00e6se typeegenskaber"},
28   {"CANNOT_GET_RESOURCE_KEY", "Kunne ikke hente ressourcen\u00f8glen {0} i temaet {1}"},
29   {"TRYING_ATTACH_RENDERERINGCONTEXT", "Fors\u00f8ger at knytte RenderingContext til en tr\u00e5d, der allerede havde en."},
30   {"NO_REQUESTCONTEXT_TWO_DIGIT_YEAR_START_DEFAULT", "Kan ikke finde RequestContext. Tocifret start p\u00e5 \u00e5r anvendes som standard"},
31   {"NO_REQUESTCONTEXT_TIMEZONE_DEFAULT", "Kan ikke finde RequestContext; TimeZone anvender standard."},
32   {"FAIL_HOLD_DECIMALFORMAT", "Kunne ikke f\u00e5 fat i DecimalFormat for typen: {0} decimalseparator, talgrupperingsseparator, valutakode baseres som standard p\u00e5 landestandarden {1}"},
33   {"NULL_REQUESTCONTEXT", "RequestContext er NULL: Decimalseparator, talgrupperingsseparator, valutakode baseres som standard p\u00e5 landestandard"},
34   {"NULL_REQUEST_CONTEXT_UNABLE_GET_CURRENCY_CODE", "RequestContext er NULL, kan ikke hente valutakode"},
35   {"NUMBER_NOT_DECIMALFORMAT_IGNORE_CURRENCY", "Talformat var ikke instans af DecimalFormat: Ignorerer valutaoplysninger under formatering."},
36   {"COLLECTIONMODEL_SET_NULL", "CollectionModel var sat til NULL"},
37   {"INVALID_ROWKEY", "Ugyldig r\u00e6kken\u00f8gle: {0} type: {1}"},
38   {"NULL_VIEWID", "viewId-egenskaben i ViewIdPropertyMenuModel er NULL. viewId-egenskaben skal bruges for at finde fokus-rowKey."},
39   {"INVALID_EL_EXPRESSION", "EL-udtrykket {0} er ugyldigt eller returnerede en forkert v\u00e6rdi"},
40   {"OPEN_URI_EXCEPTION", "Undtagelse under \u00e5bning af URI\'\'en {0}"},
41   {"ERR_CREATE_MENU_MODEL", "Undtagelse under oprettelse af menumodellen {0}"},
42   {"RESOURCE_NOT_FOUND", "Ressourcen \"{0}\" i stien \"{1}\" blev ikke fundet"},
43   {"UNABLE_RETRIEVE_IMAGE_DATA", "Kan ikke hente billeddata for ikon af typen {0}. Pr\u00f8v at bruge ContextImageIcon."},
44   {"ERR_PARSING_URL", "Fejl under analyse af: {0}"},
45   {"ERR_LOADING_RESROUCE", "Fejl under indl\u00e6sning af ressource: {0}"},
46   {"RESOURCE_NAME_NOT_PORTABLE", "Ressourcenavnet \"{0}\" begynder med en skr\u00e5streg, som ikke kan flyttes."},
47   {"UNABLE_LOAD_MESSAGE_BUNDLE", "kan ikke indl\u00e6se pakken {0}"},
48   {"UNABLE_LOAD_FACES_BUNDLE", "Kan ikke indl\u00e6se faces-pakken {0}"},
49   {"RESOURCESERVLET_UNABLE_FIND_RESOURCELOADER", "Kan ikke finde ResourceLoader for ResourceServlet i servlet-stien: {0} \u00c5rsag: Kunne ikke finde ressourcen: {1}"},
50   {"RESOURCESERVLET_IN_DEBUG_MODE", "Trinidad ResourceServlet k\u00f8rer i debug-tilstand. M\u00e5 ikke bruges i et produktionsmilj\u00f8. Se {0}-parameteren i /WEB-INF/web.xml"},
51   {"CANNOT_FIND_CONTEXT_CLASS_LOADER", "Kunne ikke finde kontekstklasseindl\u00e6ser."},
52   {"CANNOT_CONVERT_INTO_INT_ARRAY", "Kunne ikke konvertere: {0} til heltal[]"},
53   {"CANNOT_PARSE_VALUE_INTO_DATE", "Kunne ikke analysere v\u00e6rdien {0} til en dato ved brug af m\u00f8nsteret \"\u00e5\u00e5\u00e5\u00e5-MM-dd\", ignorerer."},
54   {"NO_PARENT_COMPONENTREF_FOUND", "ingen overordnet <tr:componentRef> blev fundet!"},
55   {"EVENT_DELIVERED_ALREADY_IN_DISCLOSURE_STATE", "Begivenheden {0} blev leveret til en showDetail, der allerede var i den p\u00e5g\u00e6ldende visningstilstand"},
56   {"NAME_ALREADY_REGISTERED", "Navnet \"{0}\" var allerede registreret."},
57   {"INDEX_ALREADY_REGISTERED", "Indekset \"{0}\" var allerede registreret."},
58   {"TYPE_ALREADY_LOCKED", "Type er allerede l\u00e5st"},
59   {"CANNOT_FIND_PROPERTY", "Egenskaben \"{0}\" kan ikke tilknyttes."},
60   {">KEY_CANNOT_BE_USED_FOR_LISTS", "N\u00f8glen {0} kan ikke bruges til lister"},
61   {"KEY_IS_LIST_KEY", "N\u00f8glen {0} er en listen\u00f8gle"},
62   {"DEFAULT_VALUE_IS_NOT_ASSIGNED_TO_TYPE", "Standardv\u00e6rdien {0} kan ikke tildeles til typen {1}"},
63   {"CAPABILITY_MASK_NOT_UNDERSTOOD", "Egenskabsmasken {0} blev ikke forst\u00e5et"},
64   {"INVALID_INDEX", "Ugyldigt indeks"},
65   {"ATTEMPT_ADD_CHILD_WITH_DUPLICATE_ID", "Styreprogrammet til \u00e6ndring kunne ikke anvende AddChildComponentChange, fordi der allerede findes en underordnet komponent med samme ID. {0}"},
66   {"NO_NODE_SPECIFIED", "Ingen node er angivet"},
67   {"DONT_PERSIST_STAMPED_COMPONENT_INSIDE_ITERATOR", "Vi vil ikke beholde en stemplet komponent i en iterator"},
68   {"COMPONENT_REQUIRED", "Komponent er p\u00e5kr\u00e6vet"},
69   {"DOCUMENTFRAGMENT_REQUIRED", "DocumentFragment er p\u00e5kr\u00e6vet"},
70   {"CANNOT_CONSTRUCT_ATTRIBUTECHANGE_WITH_NULL_NAME", "Kan ikke konstruere en AttributeChange med NULL- attributnavn."},
71   {"CANNOT_ADD_CHANGE_WITH_FACECONTEXT_OR_UICOMPONENT_OR_NULL", "Kan ikke tilf\u00f8je en \u00e6ndring, hvor FacesContext, UIComponent eller Change er NULL."},
72   {"CANNOT_CONSTRUCT_CHANGECOMPONENTPROXY_WITH_NULL_UICOMPONENT", "Kan ikke konstruere en ChangeComponentProxy med NULL-UIComponent."},
73   {"TARGET_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "Destinationsklassenavn skal angives"},
74   {"CONVERTER_CLASS_NAME_MUST_BE_PROVIDED", "Konverterklassenavn skal angives"},
75   {"PARENT_CANNOT_BE_NULL", "Overordnet kan ikke v\u00e6re NULL"},
76   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVECHILDCHANGE_WITH_NULL_ID", "Kan ikke konstruere en RemoveChildChange med underordnet NULL-ID."},
77   {"CANNOT_CONSTRUCT_REMOVEFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME", "Kan ikke konstruere en RemoveFacetChange med NULL-facetName."},
78   {"CANNOT_CONSTRUCT_REORDERCHANGE_WITH_NULL_ID", "Kan ikke konstruere en ReorderChange med underordnede NULL-ID\'er."},
79   {"IDENTIFIER_TYPE_CANNOT_BE_NULL", "ID-type kan ikke v\u00e6re NULL eller tom streng."},
80   {"CANNOT_CONSTRUCT_ADDFACETCHANGE_WITH_NULL_FACETNAME_FACETCOMPONENT", "Kan ikke konstruere en AddFacetChange, hvor facetName eller facetComponent er NULL."},
81   {"FACET_NAME_MUST_SPECIFIED", "Facetnavn skal angives"},
82   {"FACET_ALREADY_PRESENT", "Styreprogrammet til \u00e6ndring kunne ikke anvende SetFacetChildComponentChange, fordi der allerede findes en facet med samme navn. {0}"},
83   {"MOVABLE_CHILD_REQUIRED", "Underordnet komponent, der skal flyttes, er p\u00e5kr\u00e6vet."},
84   {"DESTINATION_CONTAINER_REQUIRED", "Destinationscontainerkomponent er p\u00e5kr\u00e6vet."},
85   {"MOVE_PARTICIPANTS_WITHOUT_ID", "En eller flere af de deltagende komponenter i MoveChildComponentChange har ikke noget ID."},
86   {"COMMON_PARENT_NOT_FOUND", "Kunne ikke finde en f\u00e6lles overordnet mellem den flytbare underordnede og destinationscontaineren: {0}."},
87   {"MOVABLE_CHILD_NOT_FOUND", "Den underordnede, der skal flyttes, kunne ikke findes: {0}."},
88   {"DESTINATION_CONTAINER_NOT_FOUND", "Destinationscontaineren kunne ikke findes: {0}."},
89   {"MOVABLE_CHILD_SAME_ID_FOUND", "Der blev fundet en anden komponent med samme ID i destinationscontaineren. Flytningen blev afbrudt: {0}."},
90   {"INSERT_BEFORE_NOT_FOUND", "Inds\u00e6ttelse f\u00f8r komponent eller node kunne ikke findes: {0}."},
91   {"INDEX_SIZE", "indeks: {0} st\u00f8rrelse: {1}"},
92   {"BAD_PHASEID", "Forkert PhaseId:{0}"},
93   {"ILLEGAL_ID", "Ulovligt ID: {0}"},
94   {"WRAPPEDEVENT", "wrappedEvent"},
95   {"RENDERINGCONTEXT_ALREADY_RELEASED_OR_NEVER_ATTACHED", "RenderingContext var allerede frigivet eller var aldrig blevet tilknyttet."},
96   {"TRY_RELEASING_DIFFERENT_RENDERINGCONTEXT", "Fors\u00f8ger at frigive en anden RenderingContext end den aktuelle kontekst."},
97   {"RELEASE_DIFFERENT_REQUESTCONTEXT_THAN_CURRENT_ONE", "Fors\u00f8ger at frigive en anden RequestContext end den aktuelle kontekst."},
98   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABLE_FOR_CLASS_LOADER", "Factory er allerede tilg\u00e6ngelig for denne klasseindl\u00e6ser."},
99   {"NULL_FACESCONTEXT_OR_UICOMPONENT", "FacesContext eller UIComponent er NULL"},
100   {"PATTERN_MUST_HAVE_VALUE", "M\u00f8nstre skal indeholde mindst \u00e9n v\u00e6rdi og kan ikke v\u00e6re NULL"},
101   {"CANNOT_FORMAT_GIVEN_OBJECT_AS_COLOR", "Kan ikke formatere angivet objekt som en farve"},
102   {"INVALID_ATTRIBUTE_NAME", "Ugyldigt attributnavn {0}"},
103   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE_IT_IS", "V\u00e6rdien \"{0}\" er ikke af typen java.util.Date, den er {1}"},
104   {"INVALID_DATE_STYLE", "Ugyldig datotypografi \'\'{0}\'\'"},
105   {"INVALID_TIME_STYLE", "Ugyldig klokkesl\u00e6ttypografi \'\'{0}\'\'"},
106   {"INVALID_TYPE", "Ugyldig type \'\'{0}\'\'"},
107   {"ILLEGAL_MESSAGE_ID", "Uventet v\u00e6rdi for ulovligt meddelelses-ID {0}"},
108   {"ILLEGAL_ATTRIBUTE_TYPE_VALUE", "Uventet v\u00e6rdi for ulovlig attribut-\"type\" {0}"},
109   {"EITHER_PATTERN_OR_TYPE_MUST_SPECIFIED", "\"m\u00f8nster\" eller \"type\" skal angives"},
110   {"VALUE_NOT_JAVA_LANG_NUMBER_TYPE", "\"v\u00e6rdi\" er ikke af typen java.lang.Number"},
111   {"NOT_VALID_TYPE", "{0} er ikke en gyldig type"},
112   {"ILLEGAL_PATTERN_CHARACTER", "Ulovligt m\u00f8nstertegn \'\'{0}\'\'"},
113   {"LOGGER_REQUIRED", "Logger p\u00e5kr\u00e6vet"},
114   {"LOGGER_NAME_REQUIRED", "Logger-navn p\u00e5kr\u00e6vet"},
115   {"CLASS_REQUIRED", "Klasse p\u00e5kr\u00e6vet"},
116   {"PACKAGE_REQUIRED", "Pakke p\u00e5kr\u00e6vet"},
117   {"NULL_ROWDATA", "rowData er NULL"},
118   {"CANNOT_EXIT_ROOT_CONTAINER", "Kan ikke afslutte rodcontainer"},
119   {"SETTING_ILLEGAL_VALUE", "Ugyldig v\u00e6rdi s\u00e6ttes - v\u00e6rdi skal v\u00e6re mellem -1 og maksimum"},
120   {"CANNOT_CONVERT_INTO_MENUMODEL", "Kunne ikke konvertere {0} til en MenuModel"},
121   {"NULL_ROWKEY", "rowKey er NULL"},
122   {"NO_PATH_ELEMENT_TO_POP", "Intet stielement at udfylde"},
123   {"CANNOT_CLONE", "Kunne ikke klone"},
124   {"NO_ELEMENT_TO_REMOVE", "Intet element at fjerne"},
125   {"NULL_PROPERTY", "egenskab er NULL"},
126   {"NO_MENUCONTENTHANDLER_REGISTERED", "Ingen MenuContentHandler blev registreret."},
127   {"NO_RENDERINGCONTEXT", "Ingen RenderingContext"},
128   {"RESOURCE_PATH_REGULAR_EXPRESSION_HAS_NO_LEADING_SLASH", "Det almindelige udtryk \"{0}\" for ressourcesti har ikke en foranstillet skr\u00e5streg"},
129   {"FACTORY_ALREADY_AVAILABlE_FOR_THIS_CLASS_LOADER", "Factory er allerede tilg\u00e6ngelig for denne klasseindl\u00e6ser."},
130   {"BYTE_ARRAY_CANNOT_BE_NULL", "byte[] kan ikke v\u00e6re NULL"},
131   {"ACTUAL_LENGTH_OFFSET", "Faktisk l\u00e6ngde: {0} offset: {1} l\u00e6ngde: {2}"},
132   {"FASTMESSAGEFORMAT_ONLY_SUPPORT_NUMERIC_ARGUMENTS", "FastMessageFormat underst\u00f8tter kun numeriske argumenter"},
133   {"END_OF_PATTERN_NOT_FOUND", "Slut p\u00e5 m\u00f8nster blev ikke fundet"},
134   {"FASTMESSAGEFORMAT_FIND_EMPTY_ARGUMENT", "FastMessageFormat: tomt argument - {} - blev fundet"},
135   {"BUNDLE_NOT_FOUND", "pakke blev ikke fundet"},
136   {"NULL_RESOURCEID", "resourceId er NULL"},
137   {"CANNOT_FIND_DEFAULT_FACESMESSAGE", "Standard-FacesMessage.FACES_MESSAGES blev ikke fundet"},
138   {"NULL_FACESCONTEXT", "FacesContext er NULL"},
139   {"CUSTOM_MESSAGE_SHOULD_BE_VALUEBINDING_OR_STRING_TYPE", "brugerdefineret meddelelse skal v\u00e6re af typen ValueBinding eller String"},
140   {"PROVIDER_NOT_RETURN_IMPLEMENTING_OBJECT", "Udbyderen {0} returnerede ikke et objekt, der implementerer {1}"},
141   {"OBTAIN_NULL_RENDERKIT_WHILE_GETTING_SERVICE", "FacesContext.getRenderKit() returnerede NULL under fors\u00f8g p\u00e5 at hente {0}-servicen. Tjek konfigurationen."},
142   {"ENCODING_NOT_SUPPORTED_BY_JVM", "Kodning: {0} underst\u00f8ttes ikke af JVM"},
143   {"VALUE_IS_NOT_DATE_TYPE", "\'v\u00e6rdi\' er ikke af typen java.util.Date"},
144   {"NULL_REGEXP_PATTERN", "M\u00f8nster for almindeligt udtryk er NULL"},
145   {"VIEW_TAG_NOT_PRESENT", "<f:view> var ikke til stede p\u00e5 denne side. Tagget {0} blev fundet, uden at et <f:view> blev behandlet."},
146   {"RESOURCE_PATH_OUTSIDE_ROOT", "Ressourcestien {0} indeholder \"..\" og fortolkes til at v\u00e6re uden for rodkataloget, hvilket ikke er sikkert. Derfor ignoreres stien."},
147   {"RESOURCE_PATH_DOTS", "Ressourcestien {0} indeholder \"..\". Browsere fortolker, at \"..\" er uden for, hvilket g\u00f8r den mist\u00e6nkelig."},
148   {"DEPRECATED_RELATIVE_ID_SYNTAX", "Kunne ikke finde komponenten med scopedId {0} fra {1} med den underst\u00f8ttede syntaks. Komponenten blev fundet med den u\u00f8nskede syntaks. Brug den underst\u00f8ttede syntaks."},
149   {"UNSERIALIZABLE_VALUE", "Ikke-serialis\u00e9rbar v\u00e6rdi:{0}"},
150   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE", "Ikke-serialis\u00e9rbar v\u00e6rdi:{0} for n\u00f8gle:{1} i container:{2}"},
151   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_VALUE_NO_CONTAINER", "Ikke-serialis\u00e9rbar v\u00e6rdi:{0} for n\u00f8gle:{1}"},
152   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_VALUE", "Kunne ikke serialisere v\u00e6rdi:{0} for egenskabsn\u00f8gle:{1} i container:{2}"},
153   {"FAILED_SERIALIZATION_PROPERTY_KEY", "Kunne ikke serialisere n\u00f8gle:{0} i container:{1}"},
154   {"UNSERIALIZABLE_PROPERTY_KEY", "Ikke-serialis\u00e9rbar n\u00f8gle:{0} p\u00e5 container:{1}"},
155   {"COMPONENT_SAVED_STATE_FAILED", "Kunne ikke gemme tilstand for komponent:{0}"},
156   {"COMPONENT_CHILDREN_SAVED_STATE_FAILED", "Kunne ikke gemme tilstand for underordnede til komponent:{0}"},
157   {"COMPONENT_TREE_SERIALIZATION_FAILED", "Kunne ikke serialisere komponentens tr\u00e6status"},
158   {"UNABLE_TO_SET_RENDER_PARAMETERS", "Kunne ikke s\u00e6tte gengivelsesparametre til portlet p\u00e5 grund af fejlet refleksion"},
159   {"COMPARETO_TYPE_MISMATCH", "Typen for \"{0}\" forhindrer den i at blive sammenlignet med \"{1}\"."},
160   {"ZIP_STATE_FAILED", "Kunne ikke zippe sidetilstanden. Tilstanden skal v\u00e6re serialis\u00e9rbar for at kunne zippes, s\u00e5 en hyppig \u00e5rsag til, at sidetilstanden ikke kan zippes, er, at sidetilstanden ikke kan serialiseres. Du kan sl\u00e5 zipning fra ved at s\u00e6tte org.apache.myfaces.trinidadinternal.COMPRESS_VIEW_STATE til falsk. Se dokumentationen om systemegenskaben org.apache.myfaces.trinidad.CHECK_STATE_SERIALIZATION for at f\u00e5 oplysninger om, hvordan du kan teste forskellige aspekter af serialisering."},
161   {"UNZIP_STATE_FAILED", "Kunne ikke pakke sidetilstanden ud."},
162   {"INVALID_CALL_TO_GETCLIENTID", "getClientId m\u00e5 ikke kaldes, mens visningen konstrueres. Komponent-ID: {0}"},
163   {"ROWKEY_NOT_RESET", "r\u00e6kken\u00f8gle nulstilles m\u00e5ske ikke korrekt ved slutningen af anmodningen. Komponent-ID: {0} Visnings-ID: {1}"},
164   };
165  }
166 }